Kinderopvang

Kinderopvang
•Alleen voor kinderen tot drie jaar.
•Minimaal één trimester met minimum 65u/ opvang in het (kalender)jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
•Opvang in erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder.
•De opvang vond plaats of begon in het voorgaande jaar.

Buitenschoolse en flexibele opvang
•Geldt alleen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
•Minimaal één trimester met minimum 65u/ opvang in het (kalender)jaar waarop de aanvraag betrekking heeft
•Opvang in erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder.
•De opvang vond plaats of begon in het voorgaande jaar.

circulaire met de voorwaarden

aanvraagformulier (PDF)

Online registratieformulier