In de kijker

Online uw aanvraag indienen

Vanaf heden kan u ook een aanvraag tot het bekomen van een premie online indienen. U kan hiervoor gebruik maken van de online registratieformulieren voor de diverse premies.

Online aanvragen heeft verschillende voordelen zowel voor de aanvrager zelf als voor onze backoffice die de aanvragen verwerkt.

Zo wordt u bij een geldige aanvraag een ontvangstbevestigingsnummer medegedeeld en hoeft u zich niet langer zorgen te maken of uw aanvraag wel goed toegekomen is.

Op termijn zou de verwerking van uw aanvraag via deze weg ook sneller en efficiënter kunnen gebeuren.

lees verder