Over het Sociaal Fonds en het aanvragen van een premie

Wat is Sociaal Fonds N° 201?

Sociaal Fonds N° 201 is opgericht door het Paritair Comité 201 of het Paritair Comité voor de bedienden en de werkgevers uit de zelfstandige kleinhandel. Het bestaat uit een secretariaat en een raad van bestuur met een vertegenwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties.

Wat doet Sociaal Fonds N° 201?

Het Sociaal Fonds heeft de bedoeling om de tewerkstelling in haar sector te bevorderen. Zo zijn er bijvoorbeeld voor de bedienden premies voor kinderopvang en voor de werkgevers premies bij de aanwerving van zogenaamde ‘risicogroepen’. Bekijk alle soorten premies en voorwaarden op deze website!

Wie kan er terecht bij Sociaal Fonds N° 201?

Zowel werkgevers als werknemers uit de zelfstandige kleinhandel zijn welkom bij het Sociaal Fonds N° 201. Zolang ze maar deel uitmaken van het Paritair Comité 201 en bijgevolg de RSZ een beperkt deeltje van de werkgeversbijdragen heeft doorgestort aan het Sociaal Fonds N°201.

Online uw aanvraag indienen

U kan ook een premie aanvraag online indienen en gebruik maken van de online registratieformulieren. Dat heeft verschillende voordelen. Zo wordt bij een geldige aanvraag een ontvangstbevestigingsnummer medegedeeld en hoeft u zich niet langer zorgen te maken of uw aanvraag wel goed toegekomen is. De verwerking van uw aanvraag via deze weg zal ook sneller en efficiënter kunnen gebeuren.

Hoe online uw aanvraag indienen?

U kan online een aanvraag indienen door op de 'Lees verder' knop te klikken bij de verschillende premies en vervolgens op 'online registratieformulier'.

Hier dient u achtereenvolgens alle relevante gegevens met betrekking tot uw aanvraag in te vullen.

Daarna zal u in een volgende stap gevraagd worden om de nodige bewijsstukken up te loaden. Nadat deze stappen succesvol doorlopen worden ontvangt u een ontvangstbevestigingsnummer.

Voor meer inlichtingen kun je dinsdag en donderdag van 13u tot 16u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het Sociaal Fonds op het nummer 02 212 26 32 of per e-mail: info@sociaalfonds201.be