Voor bedienden en werkgevers uit de zelfstandige detailhandel

Vraag uw premies aan!

Het Sociaal Fonds voor bestaanszekerheid N° 201 is er voor de bedienden en de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC201). Zij kunnen bij het Fonds terecht voor het aanvragen van allerlei premies.

Zo zijn er premies voor werkgevers die werknemers uit de zogenaamde ‘risicogroepen’ aanwerven (de ‘gewone’ en verhoogde ‘jongerenpremies’) of het aantal arbeidsuren van hun deeltijdse bedienden verhogen.

Maar er zijn ook interessante tegemoetkomingen voor werknemers die hun kosten kunnen bewijzen van de door het Agentschap Opgroeien Regie (Kind & Gezin) of door l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) voor België, of door de Protection Maternelle et Infantile (PMI) of door Accueils et Loisirs Sans Hébergement (ALSH) voor Frankrijk, erkend is. Tot slot voorziet het Fonds onder bepaalde voorwaarden aanvullende premies voor oudere bedienden die recht hebben op een uitkering van de RVA in het kader van de ‘landingsbanen’.