Premies voor het verhogen van het aantal arbeidsuren van deeltijds bedienden

Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Zelfstandige Kleinhandel (PC201) hebben recht op een premie van het Sociaal Fonds als ze het aantal arbeidsuren verhogen van een bestaande deeltijdse werknemer.

Indien je als werkgever het aantal arbeidsuren van een deeltijdse werknemer verhoogt kan je genieten van een forfaitaire premie van €75 per meer gewerkt uur.
De verhoging van de arbeidsuren wordt steeds berekend op het direct voorgaande contract. Deze kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn.

Voorwaarden (voor aanvragen vanaf 2019):

 1. Het nieuwe contract moet minimum halftijds zijn
 2. Het nieuwe contract moet een onbepaalde duur hebben
 3. De werknemer moet minimum 1 jaar anciënniteit in jouw onderneming hebben op de datum waarop de aanvraag wordt ingediend.

Alle voorwaarden vervuld? Je hebt als werkgever maximaal 12 maanden na de datum waarop de verhoging plaatsvond, de tijd om de premie aan te vragen! Telkens als je als werkgever het aantal uren in schijfjes verhoogt heb je recht op de premie. Dat kan dus over meerdere jaren verspreid zijn, of zelfs in één jaar. Maar per kalenderjaar kan je maar één aanvraag indienen.

Let op: bij onvolledige aanvraagformulieren wordt voorrang gegeven aan andere dossiers en kan de uitbetaling van uw premie nodeloze vertragingen oplopen.

Aanvraagformulier ‘Verhoging arbeidsuren deeltijdse bedienden’

Bewijsdocumenten: (toe te voegen bij uw aanvraagformulier)

 • Kopie van het basiscontract
 • Kopie van het contract van onbepaalde duur met de verhoging van de arbeidsuren
 • Kopie van het contract dat direct voorafgaat aan de verhoging van de arbeidsuren (indien dit  niet het basiscontract is).

VOORBEELD 1 (opeenvolging van contracten met bepaalde en onbepaalde duur)

Werknemer treedt in dienst op 01/10/2020 à 24u met een contract van bepaalde of onbepaalde duur

- wijziging arbeidsuren: 01/04/2021 à 28u (+ 4u) met een contract van onbepaalde duur

 • de aanvraag mag ten vroegste op 01/10/2021  (= 12 maand anciënniteit)
 • de aanvraag mag ten laatste op 01/04/2022  (= 12 maand na wijziging arbeidsuren)

- wijziging arbeidsuren: 01/06/2021-31/07/2021 à 38u (+ 10u) met een contract van bepaalde duur

 • aanvraag wordt niet weerhouden (want het moet een contract van onbepaalde duur zijn)

- wijziging arbeidsuren: 01/08/2021 à 30u (- 8u) met een contract van onbepaalde duur

 • de berekening wordt steeds gedaan ten opzichte van het vorige contract (bepaalde of onbepaalde duur) !! In dit geval, ten opzichte van het contract van bepaalde duur van 38u
  Dit betreft hier dus een uurvermindering van 8u
 • de aanvraag wordt niet weerhouden

- wijziging arbeidsuren: 01/09/2021 à 32u (+ 2u) met een contract van onbepaalde duur

 • de berekening wordt gedaan ten opzichte van het vorige contract
  In dit geval het contract van onbepaalde duur van 30u
  Dit is de 2de verhoging arbeidsuren in 12 maand tijd.
  Per jaar mag er slechts 1 premie (per werknemer) aangevraagd worden!
   
 • deze aanvraag mag ten vroegste op 01/01/2022 (de werknemer heeft al 12 maand anciënniteit en het betreft een nieuw kalenderjaar)
 • deze aanvraag mag ten laatste op 01/09/2022 (= 12 maand na deze wijziging)

VOORBEELD 2 (contract bepaalde duur wordt weerhouden)

Werknemer treedt in dienst op 01/02/2021 --> 19u met een contract van bepaalde of onbepaalde duur

- wijziging arbeidsuren: 01/05/2021-30/06/2021 à 24u (+ 5u) met een contract van bepaalde duur

 • de aanvraag wordt niet weerhouden (moet een contract van onbepaalde duur zijn

- wijziging contract: 01/07/2021 à 24u met een contract van onbepaalde duur

 • het aantal uren is niet veranderd, maar het contract van bepaalde duur werd een contract van onbepaalde duur
 • de aanvraag wordt hier wel aanvaard.

REDEN: het Sociaal Fonds 201 baseert zich op de (officiële) DMFA-aangiften. Men kan echter bij deze aangiften niet uitmaken of het een contract van bepaalde dan wel onbepaalde duur betreft, daarom wordt er steeds gekeken naar het vorige aantal officieel verklaarde uren.

 • de datum die in rekening genomen wordt om de aanvraag te doen is hier dus 01/05/2021
 • de aanvraag mag ten vroegste op 01/02/2022 (= 12 maand anciënniteit)
 • de aanvraag mag ten laatste op 01/05/2022  (= 12 maand na wijziging arbeidsuren)
Online registratieformulier