Premies voor de tewerkstelling van iemand uit de ‘risicogroepen’

Het Sociaal Fonds voorziet 2 soorten éénmalige en forfaitaire tewerkstellingspremies:

  • de ‘gewone tewerkstellingspremie’ (voor voltijdse aanwerving €1.240)
  • de ‘jongerenpremie’ (<26 jaar; voor voltijdse aanwerving €2.500).

Voor een deeltijds contract wordt de premie aangepast in functie van het aantal arbeidsuren.

lees verder

Premies voor het verhogen van het aantal arbeidsuren van deeltijds bedienden

Je geniet als werkgever een premie van €75 per meer gewerkt uur als je het aantal arbeidsuren van een deeltijdse winkelbediende verhoogt.

lees verder