Aanvraag tot premie bij het optrekken van het aantal arbeidsuren van deeltijds werkende bediende

Gegevens van de onderneming

Bedrijf

(9 numerieke posities)

Adres

Straat
Nr
Bus

Bankgegevens aanvrager (= onderneming in Paritair Comité 201)

Gegevens van de bediende
Aanvullende gegevens aanvraag

Datum in dienst bediende*:
bv. 20/02/2014 (Minstens 1 jaar anciënniteit)
bv 20/02/2014   met     uren per week*
*: Verplicht in te vullen