Aanvraag tot het bekomen van een tewerkstellingspremie voor bedienden uit de risicogroepen zowel voor gewone premie vanaf 26jaar (€ 1240) als voor jongerenpremie −26jaar (€ 2500)

Gegevens van de onderneming

Bedrijf

(9 numerieke posities)

Adres

Straat
Nr
Bus

Bankgegevens aanvrager (= onderneming in Paritair Comité 201)

Gegevens van de bediende
Aanvullende gegevens aanvraag

Datum in dienst bediende*:
bv. 30.06.2020 (min. 12 maanden en max. 24 maanden anciënniteit)


*: Verplicht in te vullen