Aanvraag tot het bekomen van een tussenkomst in de kosten voor opvang van kinderen tot 12 jaar

Persoonlijke gegevens werknemer

Adres werknemer

Straat
Nr
Bus

Bankgegevens aanvrager (= bediende in Paritair Comité 201)

Gegevens werkgever


(9 numerieke posities)

Adres werkgever

Straat
Nr
Bus

Gegevens ouderbijdrage

Kind en gezin

Erkenningnummer

Gegevens kindRijksregisternr kind*
*: Verplicht in te vullen