Aanvraag tot het bekomen van een aanvullende vergoeding 1/5 tijdskrediet (‘landingsbanen’)

Persoonlijke gegevens werknemer

Bankgegevens aanvrager (= bediende in Paritair Comité 201)Adres werknemer
Aanvullende gegevens loopbaan

Gegevens werkgever


(9 numerieke posities)

Verklaringen i.v.m. aanvraag tijdskrediet


op deze datum ben ik in het 4/5de arbeidsregime beginnen te werken
bv 20/02/2014
*: Verplicht in te vullen